Bugun...

Prof. Dr. Erdoğan Taşkın
DÜNYAYLA İŞ YAPANLAR
Tarih: 02-02-2017 10:48:00 Güncelleme: 02-02-2017 10:48:00


Dünyayla İş Yapanlar, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Caner Bakır’ın yeni araştırma kitabının üst başlığı. 
Bu yılın yönetim kitabı: Dünyayla İş Yapanlar, Küreselleşme Sürecinde Türk Çokuluslu İşletmeleri içeriden inceliyor.
Özel sektör ve bankacılık alanında deneyimli öğretim üyesi Caner Bakır tarafından titiz bir saha araştırma sürecinin ardından yazılan: Dünyayla İş Yapanlar-Küreselleşme Sürecinde Türk Çokulusluları Koç Üniversitesi Yayınları olarak 2016 yılının Eylül ayında İstanbul’da piyasaya çıktı. 
Ardından akademik çevrelerde en çok konuşulan, öğrencilere tavsiye edilen ve satın alınan kitaplardan biri oldu. 
Özellikle iktisat, işletme, uluslararası işletme, küresel pazarlama, uluslararası iktisat, uluslararası ilişkiler ve uluslararası ticaret bölümü öğretim üyeleri bu kitabı son zamanlarda çok konuştular ve öğrencilerine tavsiye ettiler.
Bu değerli çalışmayı işletme yöneticilerine, girişimcilere, kamu ve özel kesim çalışanlarına, özellikle bankacılarımıza, dış ticaret, ithalat ve ihracat uğraşanlara mutlaka okumaları gerektiğini söylemeden önce kitabın bölümlerine biraz daha yakından bakalım.
Küreselleşme Sürecinde 
Türk Çokulusluları 
Kitabın ilk bölümde Türk çok uluslu şirketlerin yönetimlerini çok uluslu olmaya iten saiklere ve stratejilere eğiliyor.
Caner Bakır, yeni kitabının ikinci bölümünde düşünce, bilgi, sermaye ve iş gücünü ulusal sınırlar ötesine taşıyan ve giderek küreselleşen Türk işletmelerini nasıl araştırdığını açıklıyor.
Uluslararası olan Türk işletmelerinin kurumsal örgüt yapılarını değiştiren ve dönüştüren nedenlere bakıyor. Dünya siyasi tarihindeki değişimleri özetliyor ve dış ticareti serbestleştiren dönüşümlere değiniyor. 
Uluslararası rekabet üstünlüğü yaratmak için işletmelerin dış yatırımlarını ve uluslararası pazarlama stratejilerini ne şekilde gerçekleştirdiğine bakıyor.
Türkiye’den Çıkan Dış 
Yatırımlar
Güncel örnekleri ile kitabın üçüncü bölümü Türkiye’den çıkan dış yatırımlara genel olarak göz atıyor. 
Değer yaratan pazarlamada müşteri ilişkilerini geliştiren, küresel tedarik zinciri ve üretim artışı yaratan dış yatırımlar bu bölüm içinde son on beş yıla göre inceleniyor.
Son yıllardaki dış yatırımların stokları, akımı, bölgelere göre dağılımı, ülkelere göre dağılımı, sanayi, hizmetler ve tarım alanındaki değişimi, sektörlere ve alt sektörlere göre durumu, araştırma sonuçları şekil, tablo ve şemalar ile verilerek yorumlanıyor.
Dördüncü bölümde mali olmayan çok uluslu şirketlerin fabrika kurma, şube ve mağaza açma gibi yatırım eğilimleri 438 şirket, 36 sektör ve 14 bölge dikkate alınarak son on beş yıla göre şekil, tablo ve şemalar ile yorumlanarak gösteriliyor. 
Bu bölümde özellikle merak edenler için bu yatırımları yapan ilk on Türk şirketi açıklanıyor.
Türk çok uluslu şirketlerinin birleşme ve satın alma faaliyetleri coğrafi dağılımları dikkate alınarak on milyon dolar üzerindekilere göre beşinci bölümde tahlil ediliyor. 
Satın alma yapan şirketleri isteklendiren nedenler incelenirken stratejileri de bu bağlamda tetkik ediliyor.
İşletmelerin Karşılaştırmalı 
İncelenmesi
Eczacıbaşı Yapı Grubu ve Kale Seramik karşılaştırmalı bir irdeleme için altıncı bölümün konusu oluyor. 
Yatırım tutarları, mali göstergeleri, üretim miktarları, dış yatırım amaç ve hedefleri kısımlar içinde karşılaştırılıyor.
Türkiye’de devlet kapasitesi ve yatırım teşvik politikaları Hyundai Motors bağlamında ayrıntılı bir örnek olay çalışması olarak veriliyor.
Bankalar Faaliyetler ve Göstergeler
Sekizinci bölüm Türk çok uluslu şirketlerini devlet siyaseti, uluslararası olma stratejisi, küresel duruş ve performans açısından hipotezleriyle sektörler, çalışanlar, yönetim düzeyleri ve ölçeklere göre analiz ediyor.
Türk kamu ve özel bankalarının son yıllardaki dış yatırım faaliyetleri, yatırım tutarları, yüzdeleri, dağılımları iktisadi bir analiz ile dokuzuncu bölümde vurgulanıyor.
A’dan Z’ye Türk İşletmeleri
A’dan Z’ye Arçelik’ten Ziraat Bankası’na kadar pek çok küresel şirket hakkında ayrıntılı Uluslar ötesi iş yapma bilgisi bu kitapta bulunuyor.
Diğer taraftan:
• Devlet Kapasitesi,
• Geçiş Ekonomileri,
• Kahverengi Alan Faaliyetleri,
• Kaynak Temelli Yaklaşım,
• Küresel Değer Zinciri,
• Küresel Duruş,
• Örgütsel Öğrenme,
• Pazara Erişim,
• Pazarı İçselleştirme,
• Yerleşke Üstünlüğü,
• Yeşil Alan Yatırımları gibi disiplinler arası pek çok özgün konu eser içinde titizlikle irdeleniyor.
Aynı zamanda Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi canım kızım Bahar Taşkın’ın yeni yıl hediyesi olarak bana aldığı kitabın yazarı olan Prof. Dr. Caner Bakır’ı bu yeni araştırması için içtenlikle kutlarım.
Geniş bir kaynakçaya, saha araştırmasına, nitel ve nicel güncel verilere dayanan Caner Bakır’ın Dünyayla İş Yapanlar-Küreselleşme Sürecinde Türk Çokulusluları, kitabını iş dünyasına ve bütün ilgili okuyucularımıza tavsiye etmekten dolayı çok memnunum.
------------------------------------------------------
Çok uluslu şirketlerimizin merak edilen kavramları ve uygulamaları konularında çok daha ayrıntılı bilgi: Caner Bakır, Dünyayla İş Yapanlar-Küreselleşme Sürecinde Türk Çokulusluları, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2016 kitabında bulunabilir. Web üzerinden temin edilebilir ve satın alınabilir.
Şen ve esen kalın

 Bu yazı 20989 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI