Bugun...

Metin SİLLER
DOKTOR..!
Tarih: 23-04-2022 13:44:00 Güncelleme: 23-04-2022 13:44:00


8 Eylül 1881 tarihinde İstanbul’un Fatih’de dünyaya geldi.
Mahalle mektebinin ardından Fatih Askeri Rüştiyesi’ne (1892) ardından İstanbul Kuleli Askeri İdadisi’ne (1896) girdi.
Askeri Tıbbiyeyi Doktor Yüzbaşı olarak 22 Ekim 1905 günü bitirdi.,
Üç yıl Gülhane Askerî Tıp Akademisinde Embriyoloji ve Histoloji bölümlerinde çalıştı.
1910 yılında yurt dışına gitti.
Almanya’da Berlin askeri tıp akademisinde Brandenburg, Danzig, Spandou ve Scharite’te eğitim gördü.
Balkan Savaşı’nın çıkacağı belli olunca apar topar vatana yardımım olur düşüncesiyle İstanbul’a döndü (1912).
Balkan savaşı patladı, Osmanlı savaşa girmişti..
Savaş cephelerinden olan Antalya’da ve Çatalca cephesinde Kolera hastalığını önleyici çalışmalar yaptı.
1914’te sahra genel sağlık müfettiş muavinliğine atandı..
Salgın hastalıklar yurtta ve orduda hızla yayılıyordu..
Ölümler önlenemiyordu..
Bakteriyoloji enstitüsünü kurdu..
Tifo, dizanteri, veba ve kolera aşılarının, tetanos ve dizanteri serumlarının burada üretilmesini ve I. Dünya Savaşı boyunca ordu ihtiyacının karşılanmasını sağladı.
Salgın hastalıklar cephelere yayılmıştı..
Hasan kale cephesine koştu ve burada hizmetini sürdürdü.
Tifüse karşı hazırladığı aşı tıp literatürüne geçti ve I. Dünya Savaşında Alman ordusunda ve Kurtuluş Savaşında kullanıldı.
Savaş ve salgın hastalıklar tüm hızıyla devam ediyordu..
Vatan işgal altındaydı..
1919’da 9. Kolordu sağlık müfettişi muavinliği görevi ile Mustafa Kemal’in yanında Samsun’a gitti..
Erzurum’da Mustafa Kemal’in karargâhı Osmanlı hükümetince dağıtılınca, Erzurum askeri hastanesi bulaşıcı hastalıklar servisi şefliğine atadı.
Fakat bu görevi kabul etmeyerek ordudan istifa etti.
Vatana daha iyi hizmet etmek amacıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında kalmayı tercih etti ve Erzurum, Sivas kongrelerinin çalışmalarında bulundu...
1920’de Doğu Beyazıt milletvekili seçildi ve Milli Savunma Vekaletine bağlı Sıhhiye Dairesi Başkanı oldu...
İkinci dönemde İstanbul milletvekili seçildi..
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk sağlık bakanı oldu.,
14 yıllık bakanlık görevinde sağlık hizmetlerinin temellerini attı.
1924’de Ankara’da ve daha sonra Erzurum, Diyarbakır, Sivas ve diğer birçok ilde memleket hastaneleri, doğum ve çocuk bakımevleri açtı.
Ayrıca bu konuda eleman yetiştirilmesine önem vererek sağlık kursları, tıp öğrenci yurtları, 1928’de Hıfzısıhha Enstitüsünü ve Mektebini, İstanbul ve Ankara’da verem savaş dispanserlerini kurdu.
Hıfsı-Sıhha Enstütüsü bir çok salgın hastalıklar alanlarında aşılar geliştirdi..
Bu aşılar sağlıklı bir neslin yetişmesine ve salgın hastalıklardan korunmasına yardımcı oldu..
Çin'de patlak veren bir salgın nedeniyle Çine milyonlarca Ücretsiz aşı gönderdi..
Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk kendisine Saydam soyadını verdi.
Evet bu Doktor İbrahim Refik Saydam’dı..
Atatürk’ün ölümünden sonra içişleri bakanlığı, CHP genel sekreterliği ve 15 yıl Kızılay Başkanlığı yaptı.
1939-1942 yılları arasında başbakan oldu,
8 Temmuz 1942’de İstanbul’un besin sorununun düzenlenmesi için yaptığı inceleme gezisinden sonra Pera Palas Oteli’ndeki mütevazi odasında hayatını kaybetti.
14 Mart Tıp bayramında, görevi başında hayatını kaybeden, başta Refik Saydam olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz..
“Beni Türk Hekimlerine Emanet ediniz”
Gazi Mustafa Kemal Atatürk.


Bu yazı 2601 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI