Bugun...

Prof. Dr. Erdoğan Taşkın
DİRAYETLİ LİDERLİK
Tarih: 02-05-2016 14:15:00 Güncelleme: 02-05-2016 14:15:00


Özel bir şirketin Yönetim Kurulu Başkanı veya kamu yöneticileri ile bir siyasal partinin ikinci derecedeki yöneticisi ya da kâr amacı olmayan bir sivil toplum kuruluşunun idarecisi lider olarak topluma sunuluyor. 
Oysa günümüzde liderlik üst düzeyden daha çok geniş toplumsal kesimlere yönelik olarak ayağı yere basan bir şekil alıyor. 
Bu şekilde işletmelerde bir bölüm müdürü veya toplumda herhangi bir konuda olumlu şekilde değişim yapmak ve ilerleme sağlamak için öncülük eden her ehil şahsiyet liderlik göstermiş oluyor.
Öncülük gösteren kişiler ve onu izleyen insanlar arasındaki ilişki ve bağlantıların yoğunluğu liderlik ve kültür arasında yollara odaklanmış biçimde duruyor.
Değişen Liderlik 
İlk olarak liderler kültürün temel mimarisini biçimlendiren girişimcilerdir. İkinci olarak kültür biçimlendikten sonra bir şekilde liderlik ortaya çıkıyor. Üçüncü olarak kültür işlevsel değilse lider yeniden kültürü şekillendiriyor.
Bu şekilde teknolojideki ve özellikle bilgi iletişim teknolojisindeki hızlı değişim, lider için de değişim görevi oluyor. 
Değişen çağdaş iletişim ağlarından yararlanan kurumsal kültürü olan bir yapıdaki liderlik ile geleneksel ast üst ilişkilerinin olduğu eski bir teşkilat  içindeki liderlikten farklı oluyor. 
Günümüzün bilgisayar bağlantılı dünyasında liderlik ve kültür birbirleri ile çok yakından ilgili görünüyor.
Başkalarının değerlerini ve davranışlarını şekillendirerek etkilemek yönünden liderlik ve kültür arasında derin bir bağlantı vardır.
Kültür ve Toplum
Kültür başkaları ile ilişkilerimizden yeniden tekrarlanır ve kendi davranışlarımızı biçimlendirir.
Zira kültür şimdi bu anda görülür ve çok yönlü olarak bizi etkiler. Kültür canlı bir olaydır ve geçmişten bugüne gelen zorlayıcı bir yapısı vardır. 
Kültür aynı zamanda bize bir toplumda, bir kurumda ve bir mesleği icra ederken toplumsal düzen olarak öğretilen, deneyim kazandırılan, tarif edilen; farklı değerler, algılar, duygular ve davranışlar bağlamında istikrar ve dayanıklılık anlamına gelir.
İnsan maddi veya manevi olarak ne yaparsa kültürün içinde o vardır.  Örneğin bilim, dualar, düşünce, edebiyat, eğlence, emek, eylem, gelenek, gezme, giyinme, görenek, inanç,  işletmeler, kitaplar, kurumlar, müzik, oturup kalkma, ölü gömme, örgütler, sağlık, sanat, siyaset, tapınak, teknik, ürünler, yasalar, yemek yeme ve yönetim şekli toplumsal kültürün içindedir. 
Toplumsal düzenin kuralları insanların toplumsal davranışlarını tahmin etmemizi kolaylaştırır. Kültür          kullandığımız lisanı belirler. Konuştuğumuz dil günlük hayatımıza anlam katar.
Kültür, kurallarını benimsediğimiz ve ona göre hareket ettiğimiz toplumsal düzenin kurumu olarak öğretilir. 
İnsanlık değerlerine uygun davranışları olan toplumlar daha uzun süre yaşar ve ayakta kalır. Kurumsal kültür kendi tarihlerine ve sürelerinin uzunluğuna bağlı olarak her şirkette veya teşkilat içinde farklılık gösterir.
Liderin Görevi
Kurumlarda kültür ve liderlik arasındaki ilişki belirgindir. Genellikle her örgüt kurucusu olan liderin gösterdiği şekilde çalışır ve uygulama yapar. Bu bağlamda kültür liderler tarafından yaratılır, yerleştirilir ve geliştirilir. 
Liderlik sadece üst düzeyin değil her düzeyde çalışanların öncülük yapma görevidir. Liderin işi olumlu ve doğru yönde bulunduğu kültürde kendisini izleyenlere yol gösterme, dönüştürme, güçlendirme ve onları mükemmel etkileme işine yoğunlaşmalıdır.
Çalkantılı, zor, karmaşık ve bulanık ortamlarda kendisini izleyenlere rehberlik yaparken onlara örnek olmalı, adil, dengeli, dürüst, düzenli, gayretli, ısrarlı, ilham veren, iş birliği yapan,  iyi niyetli, itimat edilen, kararlı, tutarlı, tutkulu, uyumlu, olgun ve vefalı olmalıdır.
Tutarlı olmak ve güven vermek her kültürde her liderde bulunması gereken çok önemli kişilik tarzlarıdır. Liderin samimiyeti, özü sözü bir olması, verdiği sözleri tutma cesareti göstermesi, çalışkanlığı, dürüstlüğü, dirayeti, güvenirliliği, saygınlığı, sabrı, sorumlu davranması, samimiyeti, eyleme yönelik çalışması, direnme ve dayanma gücü göstermesi fark yaratır.
Kültür ve liderlik yazı ve tura gibi aynı madeni paranın iki farklı yüzüne denk gelir. Ancak havaya atılan para bazen ilk yere düştüğü anda dikey biçimde bir süre kendi etrafında döner.
Liderler tarzlarını duruma ve  yaşadıkları topluma göre ayarladığı için en önemli durumsal özelliklerden biri ulusal kültürün farklı yüzleridir.
Şen ve Esen kalın.
İlgili okuyucular liderlik konusunda daha ayrıntılı bilgiyi: Edgar H. Schein, Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco, 2010, 4th Edition kapsamlı ve güncel kitabı ile Prof. Dr. Erdoğan Taşkın'ın yeni kitabı İşletme Yönetimi İlkeleri / Kavramlar - Uygulamalar - Yaklaşımlar, Nobel Akademik Yayıncılık, içinde bulunabilir. Bu yazı 3873 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI