Bugun...

Prof. Dr. Erdoğan Taşkın
KÜRESEL PAZARLAMA BOYUTLARI
Tarih: 28-06-2016 07:44:00 Güncelleme: 28-06-2016 07:44:00


Günümüz işletmelerinde küresel pazarlamadaki güncel boyutların en önemlisi küresel pazarlamanın giderek zorlaşmasıdır. 
İşletmenin küresel pazarlama amaçlarına ulaşması, küresel ilişkilere ve küresel siyasete daha  çok bağlı olmaktadır.
Küresel İlişkiler ve küresel siyaset içinde devletlerin, diğer devletler ile küresel, bölgesel, yerel, hükümetler arası ilişkilerinin değişmesi ve  karmaşıklaşması işletmelerin işin zorlaştırmaktadır.
Küresel Değişimler
Küresel örgütler, çok uluslu şirketler, küresel anlaşmalar ve küresel toplum ile olan ilişkilerde devlet ve ulusal işletmeler pazarlama faaliyetlerini  etkilemektedir.
Bu değişimler, zorluklar ve etkiler çoğu zaman pazarlamanın yapıldığı çevre ve küresel finans ile küresel iktisadi koşullardan da kaynaklanmaktadır.
İşletmenin içinde bulunduğu coğrafya, milliyetçilik, din ve mezhep gibi kültürel farklılıklarının daha fazla öne çıkması küresel pazarlamada güncel eğilimler arasındadır.
Küresel düzeyde, küresel güvenlik, terörizm, insan kaçakçılığı, iş güvenliği gibi pek çok konu pazarlamanın güncel zorlukları arasına  taşınmıştır. 
Günümüzde devletlerin yaptığı küresel ticaret, küresel sınırlar ve bölgeler arasında yapılan ürün ve hizmet ticareti belirgin bir biçimde artmıştır.
Küresel Pazarlama Faaliyetleri
Bu artışın ardında işletmelerin yaptığı küresel pazarlama faaliyetlerinin yoğunluğunun yükselmesi vardır.
Küresel pazarlama bir işletmenin    birden fazla ülkedeki tüketici ya da kullanıcılara yönelik ürün ve     hizmetlerinin akışını yöneten işletme faaliyetlerinin yürütülmesidir. 
Ulusal ve küresel pazarlama birbirinden farklıdır. Zira işletmeyi etkileyen ulusal çevre ile küresel pazarlama çevresi arasında önemli farklılıklar vardır.
İşletme için küresel pazarlama, ülke   sınırlarından daha geniştir. 
Ürün ve hizmetlerin ulusal sınırları aşarak birden fazla ülkede ihracat ya da pazarlama faaliyetleri yapılmasını kapsar. 
Küresel pazarlama faaliyetlerinde işletme yönetimi ve pazarlama bölümü çoğunlukla birlikte karar alır. 
Küresel pazarlamada karar verirken karşılaşılan sorunlar işletmelere göre değişmekte birlikte, genel olarak: Araştırma ve geliştirme harcamalarının yüksek olması, bankacılık sisteminin geliştirilmiş kredi ürünleri sağlayamaması, bazı  limanlardaki donanım yetersizliği, Eur–belgesi, Eximbank kredileri, Eximbank kredilerinin cazipleştirilmemesi, farklı ulaşım yollarının yetersizliği, geçiş belgelerinin yetersizliği ve dağıtımındaki denge sorunu, ihracat iadesi alacakları, ihracatın  finansmanına ilişkin sorunlar, kota uygulaması, kullanılmış ve taklit    mallar, kültür, hava, deniz liman, demiryolu, karayolu bağlantıları, rakipler ve rekabetin şiddeti, Schengen vize süresi, standartlar, taşıma, depolama ve dağıtım, ulaştırma maliyetleri, ülke ve işletmenin görünümü ve üretim maliyetleri olarak sıralanabilir.
Özet olarak burada sıraladığımız küresel pazarlamadaki güncel  zorluklar ile uygulamada karşılaşılan sorunlara ve bunların çözümlerine ilişkin daha ayrıntılı temel bilgi İstanbul’da Türkmen Kitapevi tarafından yayınlanan en son kitabım olan, Uluslararası Pazarlama içinde bulunabilir.
Şen ve esen kalın.Bu yazı 4874 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI