Bugun...

Prof. Dr. Erdoğan Taşkın
TAKIM ÇALIŞMASI
Tarih: 03-10-2016 09:50:00 Güncelleme: 03-10-2016 09:50:00


Takım, tanım olarak genellikle az sayıda insandan oluşan, ortak çıkarlar, değerler ve tarih etrafında biçimlenen, göreceli olarak kısa vadeli bir hedefin yerine getirilmesi için yönetim tarafından biçimlendirilen bir topluluktur.
İnsanlığın en büyük keşifleri, ateş, tekerlek, otomobil, makine, motor, mobilya, müzik, radyo, sinema, televizyon, bilgisayar, internet, elektrik, atomik enerji, ilaç veya maddi dünya ile ilgili herhangi bir nesne değildir. 
Bunlar keşfedilmiş ve yapılmıştır. Bütün bu nesneleri keşfeden insanın en büyük buluşu aslından anlaşarak takım şeklinde çalışmak ve daha fazla sonuç almaktır.
Takım Çalışması Sonuçları 
İşletmelerde farklı faaliyet bölümlerinde çalışan insanların başarılı olması için kendi aralarında dağılmış uzmanlık becerilerinin sürekli olarak birleştirmesi gerekir. 
Herhangi bir görev için zorunlu olarak insanların bir araya gelmesi, tek bir kişide toplanamayacak ve farklı insanlara dağılmış bilgi, deneyim ve görüşlerin bir düzen içinde birleştirilmesini gerektiren görevler için takım şeklinde çalışılır.
İşletmelerdeki sorunların çözülmesi, plan, proje, programların uygulanması, sistemin gerçekleşmesi ve etkili kararların alınması için takım çalışması gerekir.
Takım çalışması üretimi arttırır ve satışları yükseltir. Takım çalışmasının doğru yönlendirme, yüksek maneviyat, iş tatmini, etkin ve olumlu teşvikler ile yakından ilişkisi vardır. 
İşletmelerde başarı, çalışanlara sorumluluk verilmesi ve birlikte iş yapma duygusu ile ortaya çıkar.
İşletmelerdeki takım çalışması gösteri için değil sonuç almak için yapılır. Vahşi rekabet ortamında verimlilik, maliyet, iş kayıplarını azaltmak, hizmet kalitesini yükseltmek için yüksek performanslı takımların çalışmasına ihtiyaç duyulur.
Yüksek Performanslı Takımlar
İşbirliğine dayalı anlaşma, kendi kendine oluşan bağlılık, sağlıklı düşünce çatışma ortamı, verimli yetki aktarımı, ortak ve paylaşılan hedefler, gerçek takım lideri, taraftarlık, sorumluluk hissetmek, birlikte oynamak, oyuncuların deneyimi ve eğitimi, iletişim ve etkileme, takımın büyüklüğü, takımın havası ve iklimi, takımın kültürü ve bütün işleri düzgün yapmaktır.
Öncelikle işleri başında kişilerin yapabildiklerini uygulamaya dönüştürmek, geliştirmek, takım birliğini yaratmak ve sürdürmek için yüksek performanslı takımların çalıştırıcı teknik direktör veya koçlar gibi uğraşan yöneticileri olmalıdır.
Uygulama yaptırmak, arzu, istek, güven, cesaret vermek, yol göstermek, danışmanlık yapmak, bilgi aktarmak, farkına varmasını sağlamak için çalışanlara antrenörlük yapılmalıdır.
Yöneticiler iyi sonuç almak için düzenli olarak uygulama yaptırmalıdır. Bu esnada yapılacak görevi ve takımı bir bütün olarak düşünmek gerekir. 
Takımı Harekete Geçirmek
Yöneticiler bazen takım çalışmasını engeller. Yetki aktarma beceri eksikliği, takımın gücünü doğru değerlendirememek, sonuçtan çok süreci yönetme arzusu ve otorite kaybetme endişesi, insanlara soğuk davranmak, kulak tıkamak, yapılan işlerde bit yeniği aramak, sipere yatmak, bilgisizlik, duyarsızlık, önyargı, aşırı hırs ve korku takımın önündeki en büyük engellerdir. Bu engelleri aşmak ve takımı doğru yönde harekete geçirmek gerekir.
Para, iş güvenliği, bağımsızlık, yardımlaşma, gelişme, yaratıcılık, sorumluluk, başarı, bağlılık, arkadaşlık, güç kazanmak, eşitlik, öz saygı, bilgi almak ve kabul görmek bir takımı harekete geçiren önemli etkenlerdir.
Ayrıca takımı harekete geçirmek için, bilgi ve düşünce alış verişi, beyin fırtınası yapmak ve ayrıntılara bakmak gerekir.
Takımı hedefe yönlendirmek için takım içinde anlaşma sağlanmalıdır. Takımı gözlemlemek, kapıyı açık tutmak, dikkatli dinlemek, teşvik etmek ve esnek olmak yöneticinin doğru davranışları olmalıdır.
Takıma tepeden bakmak, bit yeniği aramak, lobicilik yapmak, ezip geçmek, sipere yatmak, kenarda durmak, soğuk davranmak, kulak tıkamak, gereksiz yere havayı elektriklendirmek, bazı çalışanları dışlamak, surat asmak ve baskı kurmak işletmelerde başarı elde etmek isteyen yöneticinin davranışları olmamalıdır.
Takım Çalışmasının Başarısı
İşletmelerde bir takımın bilgisiz, duyarsız, önyargılı, aşırı hırslı ve korkak olması işletmenin amcalarına ulaşmasına engel olur.
Bir takımın başarısında alınan sonuçlar ve insanlar arasındaki ilişkilere bağlıdır.
Amaç görevi başarmaktır. Amaç, işletmenin etkinliğini artırmak için kişilerin becerilerini geliştirmektir. Bu kesin olarak, temel bir yönetim amacıdır. Yönetici, takımının ihtiyaçları ve yapabilecekleri konusunda dikkatli olmalı ve bilgisini kişilerin ve görevin faydası için kullanmalıdır. İşletmelerin amaçlarına ve bölümlerin hedeflerine erişmesi için çalışanların takım çalışması yapması zorunludur.
---------------------
Bu konuda daha fazla ayrıntılı bilgi: Prof. Dr. Erdoğan Taşkın'ın yeni kitabı İşletme Yönetimi İlkeleri / Kavramlar - Uygulamalar - Yaklaşımlar, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, içinde bulunabilir. 

 Bu yazı 5374 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI