Bugun...

Prof. Dr. Erdoğan Taşkın
YARININ DÜNYASI İÇİN İŞLETMELERİN DÖNÜŞÜMÜ
Tarih: 22-07-2017 11:58:00 Güncelleme: 22-07-2017 11:58:00


Yarının dünyası için işletmelerin dönüşümü, yazar Pavan Sukhdev’in 2020 yılında şirketler kitabının alt başlığı.
Kitabın yazarı Pavan Sukhdev, Birleşmiş Milletler için “Yeşil Ekonomi Raporu” hazırlayan takımın lideri, deneyimli bir bankacı ve ödül almış Yale Üniversitesi öğretim üyesi.
Yazar Pavan Sukhdev, kitabın tanıtım yazısının ilk satırlarında, günümüzün piyasa odaklı iktisadi modelinde bütün işlerin iyi gitmediğini açıklıyor.
Son elli yılda her ne kadar dünya ekonomisi inanılmaz bir refah dağılımı yaratsa bile milyonlarca yoksul ortaya çıkartmış,  durgunluk eğilimi gösteren ekonomi çok fazla işsizliğe neden olmuş, çevreyle ilgili tehlike ve kıtlık çıkartmış, zengin ve fakir arasındaki uçurumu genişletmiştir.
Dünyada son iki asırda nispeten sınırlı kaynaklar ile ortaya çıkmış, çağımız şirketlerini şekillendiren bu model bariz olarak kırılmıştır.
Yılda yaklaşık bir trilyon dolara ulaşan gereksiz destekler ve piyasa engelleri, farklı çözümler bulmak için uğraşılan mevcut iktisadi modeli çözümsüz olarak ortada bırakmıştır.
Sonuç olarak günümüz şirketleri, toplumsal eşitsizlik, çevre tahribatı ve siyasi düzenbazlıklar gibi istenilmeyen ürünler yaratmıştır.
Pavan Sukhdev’e göre: “Bu işe yaramayan şirket modeline yapışmak zorunda değiliz. İşletmelerin yeni DNA gereksinmesine olduğu kadar kapsamlı çözüm yaklaşımlarına da ihtiyacı vardır.”
Şirketler, ancak geniş kapsamlı bakış açısı olursa, yeni teşvikler ve yasal düzenlemeler yapılırsa insanlık yararı için çalışır. Toplumsal eşitlik sağlanır. Çevreyle ilgili tehlike ve kayıplar azalır.
Böylece sürekli yüksek kâr elde edilir.
Mevcut iktisadi modeli korumak artık şirketler için bir seçenek değil.
Eğer toplumsal felakete neden olmak ve çevreye zarar vermek istemiyorsak 2020 modeli şirketler için gelecek dönemin gerçeği olacak.
Şirketlerin tarihine anlayışlı bir yaklaşımla bakan ve daha ustaca yapılmış şirket modeli teklif eden kitap, sürdürülebilir ve adil bir geleceği biçimlendirmek için işletmelerin görevlerine ilişkin umut dolu tartışmalar sunuyor.
Zira işletmeler üretkenlik ve çeşitliliği devam ettirirken çevreye, doğaya ve topluma duyarlı olan sürdürülebilir faaliyetleri daha fazla sorumluluk duygusu içinde yapmalıdır.
Bunu yapacak şirketler, dışsal fayda ve maliyetlerini kamuoyuna daha fazla açıklamalıdır. İşletme yatırımcılarına ve nihai tüketicilere sadece raf fiyatı veya yatırım dönüş oranından daha çok bilgi akışı sağlamalıdır.
Vergi mevzuatı iyiliklerin vergilendirilmesi yerine kötülüklerin vergilendirilmesine dayanmalıdır.
Reklamlar satış iletisi vermenin ötesinde tüketicilere gerçek bilgi akışı sağlamalıdır.
Özel sektör, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları, günümüzün karmaşık ekonomisi içinde karşılaştığımız, işletmelerin mevcut durumunu belirgin bir biçimde düzeltmek için hiçbir kişi veya kurumun tek başına kolay bir şekilde çözemeyeceği sorunlar için birlikte farklı çalışmalar yapmak zorundadır.
Ayrıntılı bilgi:
Pavan Sukhdev, Corporation 2020-Transforming Business for Tomorrow’s World, Island Press, Washington, 2012, Toplam 275 sayfa. ISBN-13: 978-1610912389, Çağlayan Kitapevi İstanbul Beyoğlu Tokatlıyan İş Hanından temin edilebilir.
Şen ve esen kalın.Bu yazı 13742 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI