Bugun...

Prof. Dr. Erdoğan Taşkın
YENİLİK YÖNETİM DÜZENİ
Tarih: 04-04-2016 16:53:00 Güncelleme: 04-04-2016 16:53:00


Yenilik bütün işletmelerin devamlı başarısı için ihtiyaçtır. Şimdi yapılan yenilik işletmenin geleceğini garanti altına alır. 
İşletmelerin karmaşık, belirsiz ve sürekli değişen bir ortamda başarılı olması için öncelikle yenilik gereklidir. 
Yöneticiler yeni düşünceleri işletmelerinde uygulamaya dönüştürmelidir.
Bugün yapılan yenilik yarın işletmenin geleceğini güvence altına alır. 
Yenilik işletmenin bugünün ve geleceğinin başarısı için son derece önemlidir. 
İşletmelerin bugünün karışık küresel rekabet dünyasında başarılı olabilmeleri için ürün ve hizmetlerinde yenilik yapmaları veya yeni teknolojiyi uygulamaları zorunludur.
İşletmelerde yenilik yönetimi bazen yaratıcılık ve bazen de buluş(icat) ve keşif yapmak ile karıştırılmaktadır. 
Çoğu zaman yenilik yönetimi denilince teknolojik yenilik yönetimi anlaşılmaktadır.
Yenilik yönetimi tek başına kişisel yaratıcılık, yeni teknoloji yaratmak veya sadece işletmenin Araştırma-Geliştirme faaliyeti yapması değildir.
Gerçekte yenilik yönetimi, yeni düşüncelerin ticari kazançlara dönüştürülmesi sürecidir. 
Yaratıcılığın ve yeni buluşların ticari ustalıkla birleştirilmesidir. 
Yenilik yönetimi işletmenin gelecekte hayatta kalmasını sağlayan ve sürdürülebilir kârlı büyüme yaratan konularına ilişkindir.
Yenilik yönetimi işletmenin bütün bölümlerini ilgilendiren ve işletmenin büyümesi için sürekli olarak yapılması gereken bir faaliyettir. 
İşletmelerin faaliyetleri sırasında başarılı olma hikâyelerinin arkasında yatan ortak nokta sürekli yenilik yapmaktır. 
Sürekli yenilik ve iş yöntemlerinde farklılaştırma işletmeye rekabet gücü sağlar.
Yenilik, işletme içi uygulamalarda, örgüt yapısında veya dış ilişkilerde, yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün ve hizmet, düşünce veya süreç, sorun çözme, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir örgüt ile ilgili yöntemin gerçekleşmesidir.
Yeniliği gerçekleştirecek olan teknolojik kaynaklar ve bu kaynakların çıktıları olan ürün ve süreç yenilikleri, işletmelerin ulusal ve uluslararası rekabetini yükselten en önemli unsurları temsil eder. 
Teknolojik yenilikler işletmelerin ihracatını artırır.
Teknolojik yeniliklerin başarı kaldıracı ise işletme yönetimine, örgüt yapısına, üretim yönetimine ve diğer işletme uygulamalarına çok yakından bağlıdır.
İşletmelerde yenilik yönetimi, işletmenin ilerlemesi, amaçlarına ulaşması ve performansını iyileştirmesi için uygulanır. 
Bu uygulamanın ardından piyasada yeniliğin kabul edilmesi, örneğin uygulanan yeniliğin mevcut ve muhtemel müşteriler tarafından satın alınmaması en büyük tehlike alanıdır.
İşletmelerde amaçlı ve sistemli yenilik, yeni fırsat kaynaklarının tahlil edilmesi ile başlar. 
Bu bağlamda kaynakların önemi farklı zamanlarda farklı olacaktır. 
Bu nedenle çeşitli dönemler için farklı fırsat kaynakları ayrıntılı olarak incelenmelidir.
Yönetim bakış açısı ile yenilik, örgüt süreçlerinin, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik yeni bir düşüncenin uygulanması sürecidir. 
Yenilik her işletmenin uzun vadeli başarısı için hayati derecede önemlidir. 
Yenilik işletmeyi harekete geçiren bir güçtür. 
Diğer taraftan yenilik olmadan işletmenin rekabet gücünü koruması ve müşteriler tarafından arzu edilmesi mümkün değildir. 
Yenilik yönetimi olmayan işletmeler piyasada başarılı olamaz.
Yenilik yönetimi yeni düşüncelerin işletme amaçlarına uygun somut faydalara dönüştürülmesidir. 
Yenilik yönetimi işletme içindeki yaratıcılık ile yakından bağlantılıdır. 
Yöneticiler işletmenin yaratıcılığını yeni ürün, hizmet ve süreçlerin geliştirilmesi için kullanmalıdır.
Kısaca yenilik yönetimi anlayışına sahip olan ve bu anlayışla teknolojik gelişmeleri önemseyen, ürün, hizmet ve pazarlama yenilikleri yapan, süreç ve örgüt yeniliklerine önem veren, piyasadaki talep düzeyine göre faaliyetlerini yürüten, alt yapı ve kurumsal çerçevesini bu anlayışa göre oluşturan işletmeler amaçlarını daha çabuk  gerçekleştirecektir.
Bu konuda çok daha ayrıntılı bilgi: Erdoğan Taşkın, Pazarlama Esasları, Türkmen Kitapevi, İstanbul, 2009 ve Erdoğan Taşkın, Yönetim Pazarlama Satış, Türkmen Kitapevi, İstanbul, 2005 kitaplarımda bulunabilir.
Şen ve esen kalın.

 Bu yazı 3324 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI